Có gì mới trên Star Cường IT
Đặt Liên Kết
Liên Hệ Quảng Cáo - Báo Lỗi
Event Tri Ân Top Bình Luận

[Share] Bộ 18 API Facebook

Share 18 api của facebook cho các bạn chơi mmo
1: Đếm số tin nhắn đã gửi
2: Xóa tin nhắn
3: Lấy ds tất cả bạn bè
4: lấy ds ban bè bị block, faq
5: lấy danh sách lời mời kết bạn
6: graph api search mọi người
7: trang
8: nhóm
9: scan nhóm đang làm admin+tham gia
10: scan nhóm đang tham gia
11: đếm like trang
12: gửi tin nhắn theo list id
13: mời thích trang
14: mời tham gia sự kiện
15: comment tag
16: share post lên tường bạn bè
17:share tag bạn bè
18: share post gr
 
 DOWNLOAD 

Nguồn : j2team

No comments

● Hướng Dẫn Chèn Liên Kết: Tên
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Bình luận của bạn sẽ được gửi đến Admin để kiểm duyệt.