Có gì mới trên Star Cường IT
Đặt Liên Kết
Liên Hệ Quảng Cáo - Báo Lỗi
Event Tri Ân Top Bình Luận

Tạo Widget SmartPhone cực chất cho blogspot
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách Tạo Widget SmartPhone  cực chất cho blogspot.

CÁCH THỰC HIỆN

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào blogger > Bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript
Bước 2: Các bạn dán đoạn code sau vào rồi lưu lại là xong
<!-- BEGIN CSS -->
<style>
.patt-holder{background:#3382c0;-ms-touch-action:none}
.patt-wrap{position:relative;cursor:pointer}
.patt-wrap li,.patt-wrap ul{list-style:none;margin:0;padding:0}
.patt-circ{position:relative;float:left;box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box}
.patt-circ.hovered{border:3px solid #090}
.patt-error .patt-circ.hovered{border:3px solid #BA1B26}
.patt-hidden .patt-circ.hovered{border:0}
.patt-dots,.patt-lines{border-radius:5px;height:10px;position:absolute}
.patt-dots{background:#FFF;width:10px;top:50%;left:50%;margin-top:-5px;margin-left:-5px}
.patt-lines{background:rgba(255,255,255,.7);transform-origin:5px 5px;-ms-transform-origin:5px 5px;-webkit-transform-origin:5px 5px}
.patt-hidden .patt-lines{display:none}
.mhn-ui-date-time,.text-center{text-align:center}
*,:after,:before{box-sizing:border-box}
.pull-left{float:left}
.pull-right{float:right}
.clearfix:after,.clearfix:before{content:'';display:table}
.clearfix:after{clear:both;display:block}
a{color:inherit;text-decoration:none}
a:hover{text-decoration:none}
.mhn-ui-wrap{width:300px;height:475px;margin:0 auto;overflow:hidden;position:relative;0 auto;background:url(http://i.imgur.com/axSg5ih.png) center no-repeat #2c3e50;}
.mhn-ui-wrap:before{top:0;left:0;right:0;bottom:0;content:'';position:absolute;background:rgba(0,0,0,.4)}
.mhn-ui-date-time{color:#eee;z-index:50;position:relative}
.mhn-ui-date-time .mhn-ui-time{font-size:28px;font-weight:400;margin-bottom:15px}
.mhn-ui-date-time .mhn-ui-day{font-size:24px;margin-bottom:10px}
.mhn-ui-date-time .mhn-ui-date{font-size:18px;font-weight:400}
.mhn-ui-app-time{padding:0 5px;font-size:12px;text-align:right;margin:-15px -15px auto;background:rgba(0,0,0,.6)}
.mhn-lock-wrap{left:0;right:0;bottom:0;z-index:50;position:absolute}
.mhn-lock-wrap .mhn-lock-title{margin: 0 20px;color:#fff;text-align:center;text-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.5)}
.mhn-lock-wrap .mhn-lock-success{color:transparent;text-shadow:none}
.mhn-lock-wrap .mhn-lock-failure{color:#f34235}
.mhn-lock{margin:auto;background:0 0}
.patt-wrap{margin:auto;overflow:hidden}
.patt-wrap li{transition:all .4s ease-in-out 0s}
.patt-dots,.patt-lines{transition:background .1s ease-in-out 0s}
.patt-circ{border:3px solid transparent}
.patt-dots{background:rgba(255,255,255,.8)}
.patt-lines{background:rgba(255,255,255,.4)}
.patt-circ.hovered{border-color:#ddd;background:rgba(255,255,255,.2)}
.patt-error .patt-circ.hovered{background:rgba(243,66,53,.4);border-color:rgba(243,66,53,.8)}
.patt-error .patt-lines{background:rgba(243,66,53,.5)}
.patt-success .patt-circ.hovered{background:rgba(75,174,79,.4);border-color:rgba(75,174,79,.8)}
.patt-success .patt-lines{background:rgba(75,174,79,.5)}
.mhn-ui-page{color:#fff;height:100%;z-index:50;display:none;padding:15px;position:relative}
.mhn-ui-page.page-lock{position:initial}
.mhn-ui-page .mhn-ui-app-title-head{padding:10px 15px;font-size:16px;margin:0 -15px;background:rgba(0,0,0,.4)}
.mhn-ui-page .mhn-ui-filter{float:right;position:relative}
.mhn-ui-page .mhn-ui-filter .mhn-ui-btn{right:0;top:-5px;padding:5px;cursor:pointer;position:absolute;display:inline-block}
.mhn-ui-page .mhn-ui-filter .mhn-ui-btn.active{background:teal}
.mhn-ui-page .mhn-ui-filter-list{right:0;top:20px;padding:5px;width:180px;display:none;position:absolute;background:rgba(0,0,0,.8)}
.mhn-ui-page .mhn-ui-filter-list>div{display:block;font-size:14px;cursor:pointer;padding:2px 4px}
.mhn-ui-page .mhn-ui-filter-list>div.active{color:teal}
.mhn-ui-page .mhn-ui-filter-list>div:hover{background:teal}
.mhn-ui-page .mhn-ui-filter-list>div.active:hover{background:0 0}
.mhn-ui-page .mhn-ui-row{margin-top:15px}
.mhn-ui-page .mhn-ui-row:after,.mhn-ui-page .mhn-ui-row:before{content:'';display:table}
.mhn-ui-page .mhn-ui-row:after{clear:both;display:block}
.mhn-ui-page .mhn-ui-col{width:25%;float:left;margin-bottom:15px}
.mhn-ui-bottom-link-bar{left:0;right:0;bottom:0;padding:15px;position:absolute;text-align:center}
.mhn-ui-bottom-link-bar .mhn-ui-bottom-btn{width:40px;height:40px;cursor:pointer;font-size:28px;line-height:40px;text-align:center;border-radius:50%;display:inline-block}
.mhn-ui-bottom-link-bar .mhn-ui-bottom-btn:nth-child(1){margin-right:15px}
.mhn-ui-bottom-link-bar .mhn-ui-bottom-btn:nth-child(2){margin-left:15px}
.mhn-ui-bottom-link-bar .mhn-ui-bottom-btn:hover{color:#ccc;background:rgba(0,0,0,.8)}
.mhn-ui-icon{text-align:center}
.mhn-ui-icon span{width:55px;height:55px;margin:auto;display:block;font-size:28px;cursor:pointer;line-height:55px;text-align:center;border-radius:15px;background:rgba(0,0,0,.3);transition:background .4s ease-in-out 0s;box-shadow:0 -1px 0 rgba(255,255,255,.5) inset}
.mhn-ui-icon .mhn-ui-icon-title{margin-top:5px;cursor:default;overflow:hidden;font-size:13px;text-overflow:ellipsis;text-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.5)}
.mhn-ui-page.page-author img{padding:8px;margin-top:15px;border-radius:50%;background:rgba(255,255,255,.7)}
.mhn-ui-credit{padding:5px;font-size:13px;margin-top:15px;background:rgba(0,0,0,.2);border:1px solid rgba(0,0,0,.2)}
.mhn-ui-credit p{margin:0;color:#f1f1f1}
.mhn-ui-credit a{font-weight:500}
.mhn-ui-dialog-wrap{top:0;left:0;right:0;bottom:0;display:none;z-index:50;position:absolute;background:rgba(0,0,0,.7)}
.mhn-ui-dialog{padding:15px;background:#000;margin:50% 0 auto}
.mhn-ui-dialog .mhn-ui-dialog-title{font-size:18px;font-weight:500}
.mhn-ui-dialog .mhn-ui-dialog-btn{padding:5px;min-width:65px;cursor:pointer;margin-right:10px;text-align:center;display:inline-block;border:2px solid rgba(255,255,255,.8)}
.mhn-ui-dialog .mhn-ui-dialog-btn:hover{background:#009688;text-decoration:none}
.mhn-ui-info{margin:10px 0 0 0;font-size:16px;text-align:center}
.mhn-ui-date,.mhn-ui-time{animation:zoomIn 1s}
.mhn-ui-day{animation:rubberBand 1s}
.mhn-lock-failure{animation:zoomIn .4s}
.patt-circ:nth-child(1),.patt-circ:nth-child(2),.patt-circ:nth-child(3){animation:fadeInUp .4s}
.patt-circ:nth-child(4),.patt-circ:nth-child(5),.patt-circ:nth-child(6){animation:fadeInUp .6s}
.patt-circ:nth-child(7),.patt-circ:nth-child(8),.patt-circ:nth-child(9){animation:fadeInUp .8s}
.mhn-ui-icon span{animation:zoomIn .6s}
.mhn-ui-bottom-btn{animation:bounceInUp .8s}
.mhn-ui-credit-list .mhn-ui-credit:nth-child(1){animation:fadeInUp .4s}
.mhn-ui-credit-list .mhn-ui-credit:nth-child(2){animation:fadeInUp .5s}
.mhn-ui-credit-list .mhn-ui-credit:nth-child(3){animation:fadeInUp .6s}
.mhn-ui-credit-list .mhn-ui-credit:nth-child(4){animation:fadeInUp .7s}
.mhn-ui-credit-list .mhn-ui-credit:nth-child(5){animation:fadeInUp .8s}
</style>
<!-- END CSS -->
<!-- BEGIN HTML -->
<div class="mhn-ui-wrap">
 <div class="mhn-ui-page page-lock">
  <div class="mhn-ui-date-time">
   <div class="mhn-ui-time">10:02 PM</div>
   <div class="mhn-ui-day">Monday</div>
   <div class="mhn-ui-date">May 15, 2017</div>
  </div>
  <div class="mhn-lock-wrap">
   <div class="mhn-lock-title" data-title="Vẽ hình chữ 'M' bắt đầu từ phía dưới bên trái để mở khóa."></div>
   <div class="mhn-lock"></div>
  </div>
 </div>
 <div class="mhn-ui-page page-home">
  <div class="mhn-ui-app-time">&nbsp;</div>
  <div class="mhn-ui-app-title-head">
   <span class="mhn-ui-page-title">Tất cả ứng dụng</span>
   <div class="mhn-ui-filter">
    <span class="mhn-ui-btn"><i class="fa fa-filter" aria-hidden="true"></i></span>
    <div class="mhn-ui-filter-list">
     <div data-filter="all" class="active">Tất cả ứng dụng</div>
     <div data-filter="general">Ứng dụng chung</div>
     <div data-filter="social">Ứng dụng xã hội</div>
     <div data-filter="credits">Ứng dụng website</div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="mhn-ui-row mhn-ui-apps">
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="general">
    <div class="mhn-ui-icon" data-open="page-author">
     <span data-color="#2980b9"><i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">Tác giả</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="general">
    <div class="mhn-ui-icon" data-open="page-credits">
     <span data-color="#16a085"><i class="fa fa-globe" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">Website</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="general">
    <div class="mhn-ui-icon" data-open="page-contact">
     <span data-color="#8e44ad"><i class="fa fa-info-circle" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">Liên hệ</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="social">
    <div class="mhn-ui-icon" data-href="http://facebook.com/HieuWAI">
     <span data-color="#3b5998"><i class="fa fa-facebook-official" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">Facebook</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="social">
    <div class="mhn-ui-icon" data-href="http://youtube.com/HieuWAI">
     <span data-color="#FF0000"><i class="fa fa-youtube-play" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">Youtube</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="social">
    <div class="mhn-ui-icon" data-href="http://plus.google.com/+HieuWAI">
     <span data-color="#F22613"><i class="fa fa-google-plus" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">Google+</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="social">
    <div class="mhn-ui-icon" data-href="http://twitter.com/HieuWAI">
     <span data-color="#56a3d9"><i class="fa fa-twitter" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">Twitter</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="social">
    <div class="mhn-ui-icon" data-href="http://instagram.com/HieuWAI">
     <span data-color="#ec4a89"><i class="fa fa-instagram" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">Instagram</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="credits">
    <div class="mhn-ui-icon" data-href="http://hieuwai.blogspot.com/">
     <span data-color="#19B5FE"><i class="fa fa-h-square" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">Blog Hiếu WAI</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="credits">
    <div class="mhn-ui-icon" data-href="http://pluskienthuc.com/">
     <span data-color="green"><i class="fa fa-product-hunt" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">PLUS Kiến Thức</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="credits">
    <div class="mhn-ui-icon" data-href="http://blogthemevn.blogspot.com/">
     <span data-color="#16A085"><i class="fa fa-bullseye" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">BlogTheme VN</div>
    </div>
   </div>
   <div class="mhn-ui-col" data-filter="credits">
    <div class="mhn-ui-icon" data-href="http://infohieuwai.blogspot.com/">
     <span data-color="#000000"><i class="fa fa-check-square" aria-hidden="true"></i></span>
     <div class="mhn-ui-icon-title">INFO Hiếu WAI</div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="mhn-ui-bottom-link-bar">
   <span class="mhn-ui-bottom-btn"><i class="fa fa-home" aria-hidden="true"></i></span>
   <span class="mhn-ui-bottom-btn" onclick="mhnUI.page.show('page-lock')"><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i></span>
  </div>
 </div>
 <div class="mhn-ui-page page-author">
  <div class="mhn-ui-app-time"></div>
  <div class="mhn-ui-app-title-head"><span class="ion-person"></span> Tác giả</div>
  <div class="text-center"><a href='http://facebook.com/HieuWAI' target='_blank'><center><img class="flipInX animated" src="https://graph.facebook.com/100004881976478/picture" alt="@HieuWAI" /></center></a></div>
  <p class="text-center">Chào các bạn, tôi là Đỗ Văn Hiếu. Tôi là quản trị viên của Blog Hiếu WAI. Tôi lập ra website này nhằm chia sẻ kiến thức tổng hợp.</p>
  <div class="mhn-ui-bottom-link-bar">
   <span class="mhn-ui-bottom-btn" onclick="mhnUI.page.show('page-home')"><i class="fa fa-home" aria-hidden="true"></i></span>
   <span class="mhn-ui-bottom-btn" onclick="mhnUI.page.show('page-lock')"><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i></span>
  </div>
 </div>
 <div class="mhn-ui-page page-contact">
  <div class="mhn-ui-app-time">&nbsp;</div>
  <div class="mhn-ui-app-title-head"><span class="ion-chatbox"></span> Liên hệ</div>
  <p>Phone: <a href="tel:+841239738097" target="_blank">01239738097</a></p>
  <p>Email: <a href="mailto:mail.hieuwai@gmail.com">mail.hieuwai@gmail.com</a></p>
  <p>Website:</p>
  <p><a href="http://hieuwai.blogspot.com" target='_blank'>HieuWAI.blogspot.com</a></p>
  <p><a href="http://pluskienthuc.com" target='_blank'>PlusKienThuc.com</a></p>
  <p><a href="http://blogthemevn.blogspot.com" target='_blank'>BlogThemeVN.blogspot.com</a></p>
  <p><a href="http://infohieuwai.blogspot.com" target='_blank'>InfoHieuWAI.blogspot.com</a></p>
  <div class="mhn-ui-bottom-link-bar">
   <span class="mhn-ui-bottom-btn" onclick="mhnUI.page.show('page-home')"><i class="fa fa-home" aria-hidden="true"></i></span>
   <span class="mhn-ui-bottom-btn" onclick="mhnUI.page.show('page-lock')"><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i></span>
  </div>
 </div>
 <div class="mhn-ui-page page-credits">
  <div class="mhn-ui-app-time">&nbsp;</div>
  <div class="mhn-ui-app-title-head"><span class="ion-information-circled"></span> Website</div>
  <div class="mhn-ui-credit-list">
   <div class="mhn-ui-credit">
    <a href="http://hieuwai.blogspot.com/" target="_blank">HieuWAI.blogspot.com</a>
    <p>Blog Hiếu WAI là website tôi lập ra để chia sẻ kiến thức tổng hợp.</p>
   </div>
   <div class="mhn-ui-credit">
    <a href="http://pluskienthuc.com/" target="_blank">PlusKienThuc.com</a>
    <p>PLUS Kiến Thức là website tôi lập ra để chia sẻ tài liệu học tập, khóa học ôn thi, sách kỹ năng...</p>
   </div>
   <div class="mhn-ui-credit">
    <a href="http://blogthemevn.blogspot.com/" target="_blank">BlogThemeVN.blogspot.com</a>
    <p>BlogTheme VN là website tôi lập ra để chia sẻ template blogger miễn phí với kho template khổng lồ.</p>
   </div>
   <div class="mhn-ui-credit">
    <a href="http://infohieuwai.blogspot.com/" target="_blank">InfoHieuWAI.blogspot.com</a>
    <p>INFO Hiếu WAI là website giới thiệu cá nhân của tôi.</p>
   </div>
  </div>
  <div class="mhn-ui-bottom-link-bar">
   <span class="mhn-ui-bottom-btn" onclick="mhnUI.page.show('page-home')"><i class="fa fa-home" aria-hidden="true"></i></span>
   <span class="mhn-ui-bottom-btn" onclick="mhnUI.page.show('page-lock')"><i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i></span>
  </div>
 </div>
 <div class="mhn-ui-dialog-wrap">
  <div class="mhn-ui-dialog">
   <div class="mhn-ui-dialog-title">Bạn có chắc không?</div>
   <p>Ứng dụng này muốn mở một liên kết bên ngoài. Để xác nhận, vui lòng nhấp vào nút Chấp nhận.</p>
   <a data-action="confirm" class="mhn-ui-dialog-btn" target="_blank">Chấp nhận</a>
   <a data-action="cancel" class="mhn-ui-dialog-btn">Hủy</a>
  </div>
 </div>
</div>


<!-- BEGIN JAVASCRIPT -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }
loadCSS("http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,100,300,500,700,900");loadCSS("http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.2.3/animate.min.css");loadCSS("http://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css");loadCSS("http://github.com/khadkamhn/lock-screen/raw/master/patt/pattern-lock.min.css");loadCSS("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css");
//]]>
</script>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js'></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(function(){
 mhnUI.setup();
});
mhnUI = {
    pattern: "",
    setup: function() {
        this.lock(), this.filter(), this.colors(), this.links.setup(), this.dialog.setup(), setInterval("mhnUI.datetime()", 1e3)
    },
    lock: function() {
        mhnUI.page.hide(), pattern = new PatternLock(".mhn-lock", {
            margin: 15
        }), $(".mhn-lock-title").html($(".mhn-lock-title").data("title")), pattern.checkForPattern("7415369", function() {
            $(".mhn-lock-title").html('<span class="mhn-lock-success">Bạn đã mở khóa thành công</span>'), $(".patt-holder").addClass("patt-success"), setTimeout(function() {
                pattern.reset(), mhnUI.message()
            }, 1e3), mhnUI.page.show()
        }, function() {
            $(".mhn-lock-title").html('<span class="mhn-lock-failure">Opps! Mẫu không chính xác</span>'), $(".patt-holder").removeClass("patt-success"), setTimeout(function() {
                pattern.reset(), mhnUI.message()
            }, 2e3)
        })
    },
    message: function() {
        $(".mhn-lock-title span").fadeOut(), setTimeout(function() {
            $(".mhn-lock-title").html($(".mhn-lock-title").data("title")), $(".mhn-lock-title span").fadeIn()
        }, 500)
    },
    datetime: function() {
        var t = new Array("Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"),
            e = new Array("January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"),
            n = new Date,
            i = n.getYear();
        1e3 > i && (i += 1900);
        var a = n.getDay(),
            o = n.getMonth(),
            s = n.getDate();
        10 > s && (s = "0" + s);
        var h = n.getHours(),
            c = n.getMinutes(),
            u = n.getSeconds(),
            l = "AM";
        h >= 12 && (l = "PM"), h > 12 && (h -= 12), 0 == h && (h = 12), 9 >= c && (c = "0" + c), 9 >= u && (u = "0" + u), $(".mhn-ui-date-time .mhn-ui-day").text(t[a]), $(".mhn-ui-date-time .mhn-ui-date").text(e[o] + " " + s + ", " + i), $(".mhn-ui-date-time .mhn-ui-time").text(h + ":" + c + " " + l), $(".mhn-ui-app-time").text(h + ":" + c + ":" + u + " " + l)
    },
    page: {
        show: function(t) {
            t = t ? t : "page-home", $(".mhn-ui-page").hide(), $(".mhn-ui-page." + t).show()
        },
        hide: function(t) {
            t = t ? t : "page-lock", $(".mhn-ui-page").hide(), $(".mhn-ui-page." + t).show()
        }
    },
    filter: function() {
        $(".mhn-ui-filter .mhn-ui-btn").click(function() {
            $(this).toggleClass("active"), $(".mhn-ui-filter-list").toggle(100)
        }), $(".mhn-ui-filter-list>div").click(function() {
            var t = $(this).data("filter");
            $(this).siblings().removeAttr("class"), $(this).addClass("active");
            var e = function(t) {
                $(".mhn-ui-apps .mhn-ui-col").fadeOut(400), $('.mhn-ui-apps .mhn-ui-col[data-filter="' + t + '"]').fadeIn(400)
            };
            switch (t) {
                case "all":
                    $(".mhn-ui-apps .mhn-ui-col").fadeIn(400);
                    break;
                case "general":
                    e(t);
                    break;
                case "social":
                    e(t);
                    break;
                case "credits":
                    e(t)
            }
            $(".mhn-ui-filter-list").toggle(100), $(".mhn-ui-filter .mhn-ui-btn").removeClass("active"), $(".mhn-ui-page-title").text($(this).text())
        })
    },
    colors: function() {
        $(".mhn-ui-icon span").on("mouseover", function() {
            $(this).css("background", $(this).data("color"))
        }).on("mouseout", function() {
            $(this).removeAttr("style")
        })
    },
    links: {
        setup: function() {
            $(".mhn-ui-apps .mhn-ui-icon").click(function() {
                var t = $(this).data("href"),
                    e = $(this).data("open");
                t && mhnUI.links.href(t), e && mhnUI.page.show(e)
            })
        },
        href: function(t) {
            mhnUI.dialog.show(t)
        }
    },
    dialog: {
        setup: function() {
            $('.mhn-ui-dialog-wrap,.mhn-ui-dialog-wrap a[data-action="cancel"]').click(function() {
                mhnUI.dialog.hide()
            }), $(".mhn-ui-dialog").click(function(t) {
                t.stopPropagation()
            }), $('.mhn-ui-dialog a[data-action="confirm"]').click(function() {
                setTimeout(function() {
                    mhnUI.dialog.hide()
                }, 400)
            })
        },
        show: function(t) {
            $('.mhn-ui-dialog-wrap a[data-action="confirm"]').attr("href", t), $(".mhn-ui-dialog-wrap").show()
        },
        hide: function() {
            $('.mhn-ui-dialog-wrap a[data-action="confirm"]').removeAttr("href"), $(".mhn-ui-dialog-wrap").fadeOut(400)
        }
    }
};
/*
    patternLock.js v 0.5.0
    Author: Sudhanshu Yadav
    Copyright (c) 2015 Sudhanshu Yadav - ignitersworld.com , released under the MIT license.
    Demo on: ignitersworld.com/lab/patternLock.html
*/
!function(t,e,n,a){"use strict";function r(t){for(var e=t.holder,n=t.option,a=n.matrix,r=n.margin,i=n.radius,o=['<ul class="patt-wrap" style="padding:'+r+'px">'],s=0,l=a[0]*a[1];l>s;s++)o.push('<li class="patt-circ" style="margin:'+r+"px; width : "+2*i+"px; height : "+2*i+"px; -webkit-border-radius: "+i+"px; -moz-border-radius: "+i+"px; border-radius: "+i+'px; "><div class="patt-dots"></div></li>');o.push("</ul>"),e.html(o.join("")).css({width:a[1]*(2*i+2*r)+2*r+"px",height:a[0]*(2*i+2*r)+2*r+"px"}),t.pattCircle=t.holder.find(".patt-circ")}function i(t,e,n,a){var r=e-t,i=a-n;return{length:Math.ceil(Math.sqrt(r*r+i*i)),angle:Math.round(180*Math.atan2(i,r)/Math.PI)}}function o(){}function s(e,n){var a=this,i=a.token=Math.random(),h=p[i]=new o,u=h.holder=t(e);if(0!=u.length){h.object=a,n=h.option=t.extend({},s.defaults,n),r(h),u.addClass("patt-holder"),"static"==u.css("position")&&u.css("position","relative"),u.on("touchstart mousedown",function(t){d.call(this,t,a)}),h.option.onDraw=n.onDraw||l;var c=n.mapper;h.mapperFunc="object"==typeof c?function(t){return c[t]}:"function"==typeof c?c:l,h.option.mapper=null}}var l=function(){},p={},d=function(e,a){e.preventDefault();var r=p[a.token];if(!r.disabled){r.option.patternVisible||r.holder.addClass("patt-hidden");var i="touchstart"==e.type?"touchmove":"mousemove",o="touchstart"==e.type?"touchend":"mouseup";t(this).on(i+".pattern-move",function(t){h.call(this,t,a)}),t(n).one(o,function(){u.call(this,e,a)});var s=r.holder.find(".patt-wrap"),l=s.offset();r.wrapTop=l.top,r.wrapLeft=l.left,a.reset()}},h=function(e,n){e.preventDefault();var a=e.pageX||e.originalEvent.touches[0].pageX,r=e.pageY||e.originalEvent.touches[0].pageY,o=p[n.token],s=o.pattCircle,l=o.patternAry,d=o.option.lineOnMove,h=o.getIdxFromPoint(a,r),u=h.idx,c=o.mapperFunc(u)||u;if(l.length>0){var f=i(o.lineX1,h.x,o.lineY1,h.y);o.line.css({width:f.length+10+"px",transform:"rotate("+f.angle+"deg)"})}if(u){if(-1==l.indexOf(c)){var v,m=t(s[u-1]);if(o.lastPosObj){for(var g=o.lastPosObj,x=g.i,w=g.j,b=Math.abs(h.i-x),j=Math.abs(h.j-w);(0==b&&j>1||0==j&&b>1||j==b&&j>1)&&(w!=h.j||x!=h.i);){x=b?Math.min(h.i,x)+1:x,w=j?Math.min(h.j,w)+1:w,b=Math.abs(h.i-x),j=Math.abs(h.j-w);var M=(w-1)*o.option.matrix[1]+x,y=o.mapperFunc(M)||M;-1==l.indexOf(y)&&(t(s[M-1]).addClass("hovered"),l.push(y))}v=[],h.j-g.j>0?v.push("s"):h.j-g.j<0?v.push("n"):0,h.i-g.i>0?v.push("e"):h.i-g.i<0?v.push("w"):0,v=v.join("-")}m.addClass("hovered"),l.push(c);var P=o.option.margin,k=o.option.radius,C=(h.i-1)*(2*P+2*k)+2*P+k,O=(h.j-1)*(2*P+2*k)+2*P+k;if(1!=l.length){var D=i(o.lineX1,C,o.lineY1,O);o.line.css({width:D.length+10+"px",transform:"rotate("+D.angle+"deg)"}),d||o.line.show()}v&&(o.lastElm.addClass(v+" dir"),o.line.addClass(v+" dir"));var E=t('<div class="patt-lines" style="top:'+(O-5)+"px; left:"+(C-5)+'px"></div>');o.line=E,o.lineX1=C,o.lineY1=O,o.holder.append(E),d||o.line.hide(),o.lastElm=m}o.lastPosObj=h}},u=function(t,e){t.preventDefault();var n=p[e.token],a=n.patternAry.join("");n.holder.off(".pattern-move").removeClass("patt-hidden"),a&&(n.option.onDraw(a),n.line.remove(),n.rightPattern&&(a==n.rightPattern?n.onSuccess():(n.onError(),e.error())))};o.prototype={constructor:o,getIdxFromPoint:function(t,e){var n=this.option,a=n.matrix,r=t-this.wrapLeft,i=e-this.wrapTop,o=null,s=n.margin,l=2*n.radius+2*s,p=Math.ceil(r/l),d=Math.ceil(i/l),h=r%l,u=i%l;return p<=a[1]&&d<=a[0]&&h>2*s&&u>2*s&&(o=(d-1)*a[1]+p),{idx:o,i:p,j:d,x:r,y:i}}},s.prototype={constructor:s,option:function(t,e){var n=p[this.token],i=n.option;return e===a?i[t]:(i[t]=e,void(("margin"==t||"matrix"==t||"radius"==t)&&r(n)))},getPattern:function(){return p[this.token].patternAry.join("")},setPattern:function(t){var e=p[this.token],n=e.option,a=n.matrix,r=n.margin,i=n.radius;if(n.enableSetPattern){this.reset(),e.wrapLeft=0,e.wrapTop=0;for(var o=0;o<t.length;o++){var s=t[o]-1,d=s%a[1],u=Math.floor(s/a[1]),c=d*(2*r+2*i)+2*r+i,f=u*(2*r+2*i)+2*r+i;h.call(null,{pageX:c,pageY:f,preventDefault:l,originalEvent:{touches:[{pageX:c,pageY:f}]}},this)}}},enable:function(){var t=p[this.token];t.disabled=!1},disable:function(){var t=p[this.token];t.disabled=!0},reset:function(){var t=p[this.token];t.pattCircle.removeClass("hovered dir s n w e s-w s-e n-w n-e"),t.holder.find(".patt-lines").remove(),t.patternAry=[],t.lastPosObj=null,t.holder.removeClass("patt-error patt-success")},error:function(){p[this.token].holder.addClass("patt-error")},checkForPattern:function(t,e,n){var a=p[this.token];a.rightPattern=t,a.onSuccess=e||l,a.onError=n||l}},s.defaults={matrix:[3,3],margin:20,radius:25,patternVisible:!0,lineOnMove:!0,enableSetPattern:!1},e.PatternLock=s}(jQuery,window,document);
//]]>
</script>
<!-- END JAVASCRIPT -->
Xong rồi bạn vào blog của mình và tận hưởng thành quả nhé. Chúc các bạn thành công!
Ngoài ra bạn nào muốn tạo một trang giới thiệu với giao diện như vậy thì để lại gmail bên dưới mình sẽ gửi cho các bạn nhé !
Nguồn : Blog Hiếu WAI

No comments

● Hướng Dẫn Chèn Liên Kết: Tên
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Bình luận của bạn sẽ được gửi đến Admin để kiểm duyệt.