Có gì mới trên Star Cường IT
Đặt Liên Kết
Liên Hệ Quảng Cáo - Báo Lỗi
Event Tri Ân Top Bình Luận

[TUT] Report 519 Cực Mạnh 100% Die - 2017

tenor


- TUT 519 IP IP US – NN US 
- 1 Clone Verify  Fake victim Dame victim mạo danh tôi + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản (Clone này có 50 friend victim)
- 2 Clone Phụ KB clone fake rồi dame victim mạo danh clone fake + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản 
- 3 Clone phụ vào Report vcictim ảnh khỏa thân khiêu dâm + đóng tài khoản 
Dòng 1 : Tên ạc mày
Dòng 2 : Tên victim
Dòng 3 : URL nó 
Dòng 4 : chọn Người tôi biết ( dòng 2 )
Dòng 5 : Click ô thứ 3 
Dòng 6 Dòng 7 : NO
Dòng 8 :  
This day we will move humans and their trade to Palestine and employment in business and kill them and make money 
 Ghi tên như trong Clone
Thần chú : 

This account is camouflaging my friend. This account was created to reduce my prestige. It scares me. I need a group of Facebook to threaten files and family, quickly confirm the account and delete it
 ID: ID FB VICTIM 
URL:  URL VICTIM
Name: TÊN VICTIM
- Lấy Clone chính vào RP victim md người nổi tiếng + đóng tk + khôi phục tk và vào checkpass victim(CMND Google khác infor) => tạch 
- Như thế hóng victim ăn Apps hoặc MD 

Nguồn : Phan Gia Lâ,

No comments

● Hướng Dẫn Chèn Liên Kết: Tên
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Bình luận của bạn sẽ được gửi đến Admin để kiểm duyệt.