Có gì mới trên Star Cường IT
Đặt Liên Kết
Liên Hệ Quảng Cáo - Báo Lỗi
Event Tri Ân Top Bình Luận

TUT REPORT 097 APPS 7 DÒNG BY NTMT
FAKE IP All LINK new zealand + nn Ý
Link 13t:
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Buớc 2 : Nhập Url nạn nhân
Buớc 3: Tên Nan Nhân
Buớc 4: Chon 9 Năm
Buớc 5: Coppy Câu Thần Chú Này Và Gửi
Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook
Link 14t: https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Buớc 6: Nhập Url Victim
Buớc 7: Chọn 10 Năm
Buớc 8: Coppy Câu Thần Chú Này Và Gửi : Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Chọn dòng thứ 3 =>chọn Dòng 2=>chọn típ dòng 2
Dòng 1 : điền tên đầy đủ của victim
Dòng 2 : điền email
Dòng 3 tên đầy đủ victim
Dòng 4 ID@facebook.com
Dòng 5 link victim
Up cmnd
Dòng 6 điền: Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Chọn dòng thứ 3 =>chọn Dòng 2=>chọn típ dòng 2
Dòng 1 : điền tên đầy đủ của victim
Dòng 2 : điền email
Dòng 3 tên đầy đủ victim
Dòng 4 ID@facebook.com
Dòng 5 link victim
Up cmnd
Dòng 6 điền: Si prega di chiudere questo account perché il bambino ha usato la carta d'identità falsi a base di Photoshop. Facebook ha di elusione fraudolenta. Suggerisco squadra Facebook bloccare questo bambino in questo momento. Grazie team di Facebook

Link Dowload Tut:


LƯU Ý : - Nếu bạn sử dụng lại tệp tin này vui lòng trỏ link nguồn " http://nghiarong.blogspot.com/ " nhé! - VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

No comments

● Hướng Dẫn Chèn Liên Kết: Tên
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Bình luận của bạn sẽ được gửi đến Admin để kiểm duyệt.